disclaimer

Disclaimer voor www.michaelvandermeide.nl

Michael van der Meide (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.michaelvandermeide.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Michael van der Meide behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Michael van der Meide spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Michael van der Meide.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Michael van der meide. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Michael van der Meide nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Michael van der Meide.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Michael van der Meide, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Michael van der Meide,  Heer Danielstraat 29, 3073 DC te Rotterdam – Rotterdam – Contact owner
Latest update: May, 18th 2020